Tanuljunk meg távíróval kommunikálni!

Alant szeretett klubtársunk, HA5CLF / N9EU István írását olvashatjátok. Ennyi bevezető elég is, adjuk át neki a szót… 🙂

11

Kezdjük egy kis visszatekintéssel…


Az első telegráf készülékek két pont közt elektromos vezetéken keresztül küldték az információt. Samuel Morse, amerikai festő és feltaláló, 1838-ben mutatta be az elektromos vezetéken keresztül működő telegráf készülékét, amely elektromos pulzusok alapján képes volt Washington és Baltimore közt (40-km) információ átvitele. A „morze” az ő nevéhez fűződik. Bár a mai formájában, 1848-ban Friedrich Clemens Gerke, német író, ujságíró, zenész véglegesítette, amit később az International Telecommunications Union (ITU) ratifikált. Később Guglielmo Marconi, olasz feltaláló, 1894-ben megalkotta a drótnélküli távíró alapelvét.

A múlt század elején használt Morse-rendszerű telegráf-állomás készülékei.
A vezetékes távíró működés közben (1 perc 25 másodpercnél kezdődik és 1:55-ig tart).

Viccesen, talán ez volt az első sikertelen kísérlet a vezetéknélküli távíró megalkotására.
Használnak még valahol távírót egyáltalán?
A köztudatban az terjedt el, hogy ma már csak egy pár idős rádióamatőr használja a távírót. A valóság viszont nem így van. Az orosz és az amerikai és más számos ország katonasága is használja és oktatja a morzét, mint kommunikációs lehetőség. Az USA hadereje például „Morse Intercept Operator” -okat képez ki, vagyis morze lehallgató egységeket.
Nemrég publikált az amerikai rádióamatőrök QST magazinja (november 2019 szám, 71. oldal) egy cikket „Decoding number stations” címmel, vagyis az úgynevezett számláló állomások dekódolásáról. Ezek a rádióadók, igencsak aktívak voltak a hideg háborúban, de még ma is hallani néhányat belőlük. Titkosított kódolt rádióadásokkal valószínű az idegenbe küldött kémekkel kommunikálnak. Bár valójában mi civilek nagyon keveset tudunk ezekről az adásokról. (Az alábbi film elég jól megfogja a lényeget és mondhatni, remekül sikerült.)


A vietnámi háborúban Jeremiah A. Denton, amerikai foglyot propaganda célból interjúra kényszerítették a fogva tartói. Jeremiah a szemével morzejelekkel közölte „TORTURE”, vagyis kínzás szót a mit sem sejtő fogva tartók interjúja közben.

Mi a lényege a távírónak?


Egy sípoló, emberi füllel hallható hangsorozat olyan elrendezése, amely minden betűt, számot és írásjelet egy egyedi kóddal reprezentál. A legfontosabb nemzetközi betűk, számok és írásjelek a következők:

2

Fontos! A fenti kódokat semmiképp se memorizáljátok. Erről később többet.
Néhány megjegyzés a rövid (pont) és hosszú (vonal) arányairól. A rövid legyen egy egység időtartamú, vagyis egy rövid hang jel. A hosszú, pedig háromszor olyan hosszú, mint a rövid. A két jel közt a szünet egy időegység. Az ezekből összeállított betűk közt, a szünet legyen három időegység. Végül a betűk csoportja (szavak) közt legyen a szünet hét időegység.
Kimondva a rövidet ’ti’ a hosszút ’tá’-nak ejtjük.

Egy példa miként is hangzik a morze:

Hogyan tanuljuk a morzét?


Ha a fenti táblát nem memorizálhatom, akkor mégis miként tanuljam meg a morzét? Fontos, hogy ne is próbáld számolgatni hány rövid és hány hosszú jel van egy betűben. Bár ez nagyon lassú tempónál megoldható, de így sosem leszel képes a vételi sebességed növelni. Mit értek a sebesség alatt?
Először is a sebességet WPM-ben mérik. A WPM az angol Word Per Minute szóból lett rövidítve, vagyis szó percenként. Ezt úgy határozták meg hogy a ’PARIS’ szó, ami öt betűből áll, ahányszor belefér egy percbe, annyi a WPM sebesség. Például, ha a ’PARIS’ szó húsz alkalommal lesz leadva egy percen belül, akkor az adás sebessége húsz WPM lesz. Ebből meghatározhatóak a fent említett időzítési paraméterek. Természetesen nem a ’PARIS’ szót fogjuk ismételgetni, hanem random ötös karakter csoportokat, természetes szavakat, vagy rövidítéseket.
Az imént említettem, hogy ne számolgassuk a rövid és hosszú jeleket. Az emberi agy a tíz-tizenöt WPM sebességnél már nem tudja követni rövid és hosszú jelek számát. E fölött a sebesség felett már csak a betű dallamára tud figyelni. A tanuláshoz a húsz WPM karakter sebességet ajánlom. A karakter sebesség azt jelenti, hogy a betűt ilyen sebességgel kell leadni vagy levenni, miközben a betűk közti szüneteket lényegesen megnöveljük, hogy az effektív sebesség sokkal alacsonyabb legyen a tanuláshoz. Ajánlatos 10-WPM effektív sebesség felett kezdeni a tanulást. Ezt a módszert nevezik Farnsworth metódusnak, a kifejlesztőről elnevezve, vagyis a betű magasabb sebességre van beállítva, mint a teljes szöveg sebességre.

Mely karakterekkel kezdjük a tanulást?

Ludwig Koch német pszichológus, valamikor a 30-as években empirikusan meghatározta milyen karakter sorrend a legelőnyösebb a morze tanulás szempontjából. Azt ajánlotta, hogy kezdjük két karakterrel, és ha ezeket már rutinosan le tudjuk venni, akkor adjuk hozzá a következő két karaktert. Mihelyt az összes karaktert elsajátítottuk, kezdhetjük a sebességet növelni. Az ajánlott Koch karakter sorrend a következő:
K M U R E S N A P T L W I . J Z = F O Y , V G 5 / Q 9 2 H 3 8 B ? 4 7 C 1 D 6 0 X
Ez összesen negyvenegy karakter, a legfontosabb nemzetközi betűk, számok és írásjelek.

Írjuk vagy ne írjuk a betűket?


Gyakorlott távírászok ajánlják, hogy jobb csak vizualizálni a levett betűket és így rakni össze a szavakat. Viszont egy üzenetet így is úgy is le kell írnunk. Ezért én azt javaslom írjunk, de tanuljuk meg vizualizálni is a betűket. Erre majd még visszatérünk amikor a tanuló applikációkról teszünk említést. Hogyan írjuk? Ez miért kérdés egyáltalán?
Egy rövid anekdotával válaszolnék. Én írott betűkkel tanultam meg lejegyezni a vett szöveget. Tizenhat évesen egy rádióamatőr táborban vettem részt, ahol napi két-három óra távíró gyakorlattal kezdtük a délelőttöt és elméleti előadásokat hallgattunk délután, majd a tábor befejeztével vizsgáztunk. Az első nap egy felmérést tartottak, ki mennyire sajátította el a morze vételt. Előtte az előadó elmondta milyen nyomtatott betűkkel írjunk. Megbuktam a felmérésen és napi még egy óra gyakorlásra ítéltek esténként, amikor a többiek már pihenhettek. Aznap este írott betűkkel vettem le a szöveget, és csodák csodájára majdnem tökéletesen. Így aztán a második nap én is csatlakozhattam az esti szórakozó csapathoz.
Mi ebből a tanulság? Nem mindegy milyen betűkkel tanuljuk meg leírni a vett szöveget. Az ideális persze az, ha vizualizálni tudod a vett betűt, és így nem rögződik be a „hallás a kézmozgásra”, hanem a „hallás a látásra” rögzül, így aztán az írás lehet akár számítógép billentyű is.
Ha viszont ez nem megy, kénytelenek leszünk hallomás után írni. Ezért nem mindegy milyen írást használunk. Először is a gyors vételnél esetleg olvashatatlanok lesznek a leírt betűk, például néha az írott ’n’ és ’u’ vagy az írott ’h’ és ’k’ közt nem tudunk különbséget tenni. Nagybetűknél pedig az ’e’-t hosszú ideig tart leírni, holott a legrövidebb jelről van szó. Ezért nagyon fontos a megfelelő írásjeleket használni, mert később szinte lehetetlen ezen változtatni. Sokan írott nagy betűt használnak az ’e’ vételekor, ami egy fordított hármasra hasonlít. Az írásmódot mindenkinek saját maga kell kiválasztania. De, szeretném újra kiemelni, próbáld vizualizálva „látni” a betűt és akkor teljesen mindegy miként rögzíted.

Mennyit és milyen gyakran gyakoroljak?

Napi tizenöt – húsz percet ajánlok. Amikor már egy három perces vételben alig akad néhány hiba, így kilencvenöt százalékban helyes a vett szöveg, akkor tedd hozzá a következő betűket. Már említettem gyakorolj a húsz WPM karakter- és tíz WPM össz-sebességgel. Ha úgy találod a tíz WPM össz-sebesség lassú vagy gyors, ezt állíthatod tetszés szerint. Viszont a karakter sebességet mindvégig tartsd meg húsz WPM sebességen.
Amikor random karaktereket próbálsz levenni, és egy karaktert nem sikerül levenni, ne gondolkozz rajta, mi is volt és úgymond visszajátszod emlékezetből a ritmusát, mert akkor teljesen biztosan több utána következő betűt elveszítesz. Jobb egyet elveszíteni mind sem egy csoportot utána. Ezt nehéz lesz megtanulni, mert ösztönszerűen próbálunk nem kihagyni, de ezt mégse tedd.
Legjobb fejhallgatóval hallgatni a vételt, hogy ne zavarjon meg semmi a környezetedben. Az sem fontos, hogy otthon a szobádban gyakorolj, akár egy csendes park padján ülve is gyakorolhatsz. Ha nincs időd és csak öt percet tudsz rászánni, az még mindig jobb, mintha egyáltalán nem gyakorolnál.
Ne törj le, ha nem megy. Lesznek olyan napok amikor nagyon nem fog menni. Ilyenkor kényszerítsed magad, hogy akkor is csinálod. Ezek az áttörés pillanatai. Másnap sokkal jobban fog menni, mert túljutottál egy holtponton. Sok ilyen holtpont lesz, amin túl kell jutni, és azután mindig egy új szintre lépsz, ami öröm lesz számodra.

Milyen eszközzel gyakoroljak?

Különböző ingyenes vagy fizetős applikációk érhetőek el vagy tölthetők le az internetről. Érdemes a következőket ingyenes applikációt megnézni, ezekre rákeresni:
Morse (Linux, Windows és Macintoshra tölthető)
• IZ2UUF Morse Koch CW (android mobilra tölthető applikáció)
• Morse Trainer (Wolphi LLC-től, android mobilra tölthető applikáció)
Az első applikáció a felsoroltak közt, talán a legalkalmasabb a vizuális betű felismerésére, ezzel ugyanis a számítógép billentyűzetével írjuk a levett szöveget, vagyis vizualizálnunk kell a betűt mielőtt a billentyűre kattintunk. Viszont ennek ellenére, hasznos, ha az írást is elsajátítjuk, elvégre nem lesz előttünk mindig egy számítógép billentyű. A következő két applikáció pedig mivel mobilra tölthető, alkalmas bárhol a gyakorlásra.

Említettem a szavak vételét

Ha már elsajátítottad mind a negyvenegy karaktert és tíz-tizenöt WPM sebességgel kilencvenöt százalék feletti hibahatárral tudod levenni a szöveget, akkor a tempót kell feljebb tornászni. Majd tizennyolc-húsz WPM sebességnél egy következő lépcsőt érdemes meglépni. Itt következik be az a határ, ahol már kezd nehézkessé válni a betűk lejegyzése.
Itt át kell térni a szavak felismerésére. Ami azt jelenti, hogy az egyes szavak, és számunkra lényegében ez a rádióamatőr rövidítéseket jelenti, azokat kell megtanulnunk. Hogyan lehet egy szót megtanulni? Hat ugyanúgy, mint a betűket. A betűket is úgy tanuljuk, hogy hallgatjuk és gyakoroljuk a ritmusát. Hát ugyanez a helyzet a szavaknál is, viszont a szavakat sokkal gyorsabb ütemben kell hallgatni, különben elveszik a ritmusa. Ilyen szavak, vagyis rövidítések pld a QSL, CQ, ABT, RIG, CUAGN, 73 etc. etc… Ezeknek mind más és más a ritmusuk. Ezt kel gyakorolnunk és felismernünk.
Így már nem kell mindent írnunk egy összeköttetés közben, elég, ha csak a lényeget jegyezzük le, így az állomás hívójelét, az operátor nevét.

A vétel mellett a morze adást is meg kell tanulni!

A morze adás többféle módszerrel tanulható. Morze billentyűvel, esetleg iambic billentyűvel.

33

44

Felül a kézi, alul a iambic kivitel szemlélhető.

Ezekhez az eszközökhöz természetesen kell egy hang generátor, az iambic billentyűhöz pedig meg egy bonyolultabb áramkör is. Egyelőre ezt halasszuk el egy következő cikkig.

Addig is jó tanulást kívánok minden jövendő távíró érdeklődőnek.

Zárásként pedig egy jó tanács: hol kérhetek tanácsot, ha elakadok?
Bármikor hozzánk fordulhatsz, a Budapest Fővárosi Rádióamatőr Klub szívesen segít Neked (https://www.ha5kdr.hu/kapcsolat).
És végül egy kérdés: mi gyorsabb a távíró vagy az SMS? Ezt megtudhatjátok a következő rövid youtube videóból. 🙂

73!

HA5CLF / N9EU István

 1. Köszönöm, remek cikk.
  * Leíráshoz nekem bevált a Készüljünk a rádióamatőr vizsgára című könyv 43. oldal 3.3. ábrán rajzolt módszer. Azzal az eltéréssel, hogy a 0 karaktert \ húzom át. A / nálam az üres halmaz jele.
  * Megerősítem, hogy a mnemonikok, emlékeztető ritmusszavak használata kontraproduktív.
  * Több karakter vételénél több karakternyi hangot betárazok egy FIFO-ba majd onnan dekódolom és írom, kis késleltetéssel.

 2. Szervusz Gabor,
  Koszonom a kedves szavaid es a hozzaszollasod.
  Sajnos a Készüljünk a rádióamatőr vizsgára című könyv nekem nincs meg. Talan majd egyszer ha egy borzen meglelem akkor racsapok. A FIFO igen hasznos, de nem konnyu megtanulni, legalabbis en ezzel meg hadilabon allok. Talan ket betu esetleg harom amivel le tudok maradni, de a legkisebb elkalandozas is kiesest jelent.
  Kivanok minden jot es 73,
  Istvan
  5clf

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .