Etikai szabályzat

BUDAPEST FŐVÁROSI RÁDIÓAMATŐR KLUB
ETIKAI SZABÁLYZATA

 

Az Etikai Bizottság őrködik a Klub tagok jogai felett, a tagok etikus magatartását állásfoglalásaival segíti és közreműködik a tagok és a Klub között keletkezett konfliktusok megoldásában, továbbá az etikai vétségek megítélésében.

A Klub köteles az Alapszabályban és Szervezeti és Működési Szabályzatban lefektetett jogokat biztosítani a Klub tagságnak. A felmerülő, vagy eléje utalt kérdésekben az Etikai Bizottság eljár és határoz. Az Etikai Bizottság kezdeményezéseiről és határozatairól tájékoztatja a Klub Elnökségét, a közgyűlésen beszámol tevékenységéről.

A Klub tagság etikus magatartásával kapcsolatos kérdésekre az alábbi irányelvek a mértékadók:

Általános magatartás

A Klub tagja:

 • tevékenysége során betartja a társadalmi együttélés elfogadott normáit.
 • tevékenységével törekszik hazánk és a magyar társadalom hagyományainak ápolására, nemzetközi hírnevének öregbítésére.
 • rádióamatőr tevékenységével igyekszik a műszaki munka, rádiótechnika elismertetésére, hírnevének öregbítésére.
 • tevékenységével nem sérti a hatályos törvényeket és jogszabályokat, betartja a rá vonatkozó alacsonyabb szintű szabályokat és előírásokat is.
 • kötelezettségek vállalásánál szem előtt tartja az összeférhetetlenség követelményét.
 • nem vesztegethető meg és nem kísérli meg mások megvesztegetését.

Műszaki tevékenységgel kapcsolatos magatartás

A Klub tagja:

 • műszaki tevékenységében törekszik a társadalmi érdekek érvényre juttatására, a biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelmények betartására, a társadalmat vagy a környezetet veszélyeztető események bekövetkezési kockázatának a tudomány által elfogadott mértékű csökkentésére.
 • szakmai tevékenységét tudása és képességei szerint a lehető legjobban és teljes felelősséggel végzi.
 • amennyiben olyan feladatot vállal, amelyhez nem rendelkezik megfelelő képzettséggel, tapasztalattal: segítséget kell kérnie tapasztaltabb személytől (a klub megfelelő szakosztályából vagy külső személytől), aki segít a feladat megoldásában, így tapasztalatot szerezve az adott probléma megoldásában.
 • műszaki tevékenységében biztosítani kell a jó minőséget be kell tartania a minőségre vonatkozó előírásokat.
 • műszakilag és tudományosan alátámasztott tényekkel ellentétes szakmai állásfoglalásra pl: hamis, a közvéleményt félrevezető propaganda érdekében, fogyatékosságokat elhallgató vagy túlzott elvárásokat gerjesztő szakvélemény, áltudományos programok stb. nem vállalkozik.
 • szakmai állásfoglalásai függetlenek a napi politikai érdekektől.

Szakmai közösségekkel, pályatársakkal kapcsolatos magatartás

A Klub tagja:

 • törekedjék a Klub és ezen túlmenően a szakma megbecsülésének növelésére, tartózkodjék a Klub működését akadályozó tevékenységtől.
 • törekedjék szakmai ismereteinek átadására mind a közvélemény, mind rádióamatőr társainak tájékoztatása érdekében.
 • jó kapcsolatokat tart más rádióamatőrökkel tekintet nélkül korukra, nemükre, képzettségükre, klubbeli hovatartozásukra és eredményeikre.
 • a Klub vagy ügyfeleinek műszaki és üzleti ügyeire vonatkozó információt csak azok hozzájárulásával szolgáltathat harmadik félnek.
 • tevékenységében tartsa tiszteletben mások szellemi termékeit, műszaki alkotásait és azokat csak engedélyükkel használja fel, publikációiban megfelelő hivatkozással.

A Klub tisztségviselőire a fentieken túlmenően az alábbiak vonatkoznak:

 • érezze kötelességének, hogy mind rádióamatőr mind magánéletben való magatartása a Klub jó hírét erősítse.
 • minthogy a Klub tisztség betöltésének alapja mind az aktív klub munka, mind a tisztségviselő társadalmi és hivatali megbecsülése: amennyiben ezek bármelyikében lényeges változás várható vagy áll elő, elvárható, hogy a tisztségviselő felajánlja lemondását.
 • tekintse kötelezettségének, hogy a Klub Elnökségét tájékoztassa arról, ha a Klub tevékenységi körébe eső, annak esetleg konkurenciát jelentő más társaságokban tisztséget ill. tagságot vállal.
 • különösen ügyeljen arra, hogy a tagok Klub ügyeinek intézésében a saját érdekét támogató magatartás ne forduljon elő.
 • tisztségének megfelelő szinten kommunikáljon a klub tagjaival, egyéb tisztségviselőivel és klubügyekben külsős személyekkel.
 • nyilatkozatai és publikációi a vállalt tisztségnek megfelelő szintűek legyenek.
 • tisztségének megfelelő módon dokumentálja munkáját, készítsen beszámolót tevékenységéről, jelentsen a klub vezetése felé.

 

Budapest, 2008-12-01

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .