Mennyi amatőr és efféle szervezet van hazánkban?

HG5OJG Gergő és HA5CBM Miklós megpróbálta kideríteni, mennyi amatőr, illetve magát ennek gondoló szervezet lehet idehaza. A kérdésre a válasz némiképpen összetett. Ez a cikk nem lesz rövid, de legalább igyekeztünk alaposak lenni. És még egy apróság, amit az életben sem árt észben tartani: az értékelést soha ne(m) mi adjuk másokról, hanem hagyjuk meg a másiknak a lehetőséget, hogy ő állítsa ki a bizonyítványt saját magáról. Így elkerülhető az önteltség. Mindennek hála nekünk legfeljebb csak dokumentálni szükséges, hogy a többiek mire értékelik – magukat.

(b-j) HA7PTY Pityesz, HG5OJG Gergő (e cikk egyik szerzője), HA7EO Attesz és HA8BIT Péter

Kezdjük a szervezetek felől. A jelenleg 2022. III. 30.) elérhető legújabb, közhiteles bírósági nyilvántartás szerint ma hazánkban a szabályosan bejegyzett civil szervezetek sorában tizenkilenc “rádióamatőr”, harminc “rádióklub” és tizenöt “rádiós” egyesületre lelhetünk. A “rádióklubok” sorából jelenleg egy áll bírósági törlés alatt. (A bíróságok “rádiós” körébe egyébként négy érdekvédelmi alakulat is tartozik, így azok számunkra eleve érdektelenek.)

Ha a NAV oldaláról nézzük a kérdést, akkor azt találjuk, hogy az egy százalékos adó visszatérítésre jogosult (azaz helyesen működő és/vagy több mint két esztendeje létező/a lehetőségre jelentkezett) civil szervezetek listáin harminchat “rádiós”, huszonhét “rádióklub” és kilenc “rádióamatőr” szervezet van. (A NAV “rádiós” körében is benne van pár profi érdekvédelmi alakulat, így azok is eleve érdektelenek számunkra.)

Ugyancsak a NAV nyilvántartásából világlik ki, hogy jelenleg egy rádióklub áll kényszertörlés alatt. Fontos részlet, hogy a bíróság és a NAV által megsemmisítésre ítéltetett rádióklubok nevei nem egyeznek.

Gyors összegzés: a magyar bíróságok szerint hatvannégy (mínusz egy törölt és négy érdekvédelmi) – míg a NAV szerint (egy százalékban részesíthetően) hetvenkettő (mínusz huszonkilenc egyéb), bennünket érdeklő szervezet egzisztál itthon. (Bíróságok: ötvenkilenc / NAV: negyvenhárom.)

Természetesen csekélység tévedhettünk, lévén a nyilvántartások (tényleg) csöppet nem világosak, de az eltérés legfeljebb minimális (egy-kettő) lehet.

Ha a NAV egyéb adathalmazait próbáljuk összefésülni a bírósági információkkal, akkor sajnos nem fogunk sikerrel járni – azaz nem bukkanunk rá az ötvenkilenc csapatra, csak negyvenháromra. Ennek és más dolgoknak a mibenlétét tudakolva megkerestük a NAV sajtóosztályát. Innét lefelé nézvést az idézőjelben lévő, ferdén szedett mondatok az ő válaszaikat tükrözik.

Dallos Laci, a MRASz jelenlegi elnökének tájékoztatása szerint a szövetség tagszervezetei negyvenketten vannak. S ez innét nézve érdekes, mert hiszen van jó pár klub, aki nincs bent  – ellenben a MRASz-ban meg csak olyan lehet tag, aki (nem éppen elméletileg, hanem nagyon is) szabályosan működik.

Idézzük vissza: bíróságok: ötvenkilenc / NAV: negyvenhárom.

A NAV-tól megkérdeztük, jól gondoljuk-e, hogy bármilyen civil – így rádióamatőr – szervezet csak és kizárólag akkor gyűjthet tagdíjat, ha van érvényes adószáma?

“Szabály szerint adószámmal kell rendelkeznie, ha adóköteles tevékenységet folytat, vagy anyagi jogszabály alapján bármely egyéb adókötelezettségnek minősülő kötelezettség terheli.”

A NAV kizárólag az adószámmal rendelkező adóalanyokról vezet nyilvántartást, így arra nem lehet adat, hogy hány olyan szervezet van, aminek a nevében a kérdéses szavak (rádióamatőr, rádióklub, rádiós) szerepelnek. A civilszervezeteknél nem kötelező az adószám megléte, azonban ez a bejegyzésüknek és nyilvántartásba vételüknek nem akadálya. Az adószámokról a pontos felmérésekkel a cégbíróságok és az Országos Bírósági Hivatal rendelkezik.

Fontos részlet, hogy “adószám vagy technikai szám hiányában csak a törvényben felsorolt kedvezményezettet lehet azonosítani.

Külön rejtélyes kört képeznek azok a bíróság vagy a NAV által nyilvántartott szervezetek, akiknek semmilyen módon nem lehet föllelni az érvényes adószámát. (Tudjuk, mert kérdeztük itt-ott.) S ez azért érdekes, mert ezek körében akad kettő, akik idén is kaptak állami támogatást a működésük finanszírozásához. A NAV ezzel kapcsolatban kérdésünkre azt felelte: A bíróság a NAV értesítése alapján jegyzi be az adószámot külön végzés meghozatala nélkül, nem létező adószámot a NAV nem ad vissza a társnyilvántartásoknak.”

A NAV levelében egyébként azt is tudatta, hogy “egy civil szervezetnek a NAV-nál kell regisztrálnia ahhoz, hogy a személyi jövedelemadó egy százalékos felajánlásokat gyűjthesse. Az adószám és regisztráció nélküli szervezetnek tett felajánlás érvénytelen lehet, tehát egy szervezet megtévesztő magatartása hatással lehet a magánszemély rendelkezőnyilatkozatára.”

(Az érintett – nyersebben mondva: szabályszegő – klubok nevét ugyan lekérdeztük, de nem írjuk le, lévén másokkal szemben nem gondoljuk magunkat sem végtelenül bölcsnek, sem óvodának, sem kisdedóvó kindergartennek. 😉 )

Most egy pillanatra kanyarodjunk a ötvenkilenc, a bíróság által bejegyzett szervezethez, s lássuk, mennyi elérhető belőlük a neten. Ezen túl arra is megkísérlünk választ adni, hogy milyen az aktivitásuk – lévén egy olyan honlap, ami (fény)évente egyszer frissül (tetszik vagy sem), nem sokat ér a XXI. században.

A szaldó tragikus. Durván a szervezetek hatvan százaléka rendelkezik saját digitális kikötővel és/vagy Fb csoporttal – ám az már külön történet, hogy mekkora és mikori a friss anyagok aránya.

Ha e hatvan százalékot a statisztika okán száznak tekintjük, akkor azt találjuk, hogy a honlapok több mint fele befagyott a keletkezés-kori, jellemzően 2000-es esztendők eleji állapotába. A mából nézve antik programok, vicceskedő gifek, nyögve- vagy egyáltalán be sem töltődő almenük néznek vissza a kíváncsi honpolgárra. (Elrettentésül: akadnak olyan klubok, melyeknek az alapszabálya lassan húsz esztendeje “tervezet”, az “Aktuális” címszó alatt pedig szó szerint semmi nincs.)

A maradék (amelynek nagy része sajnos korábban sem mutatott túlzott életet) durván fele valamikor 2016-2021 tavasza között fokozatosan megrekedt, leállt: azaz ugyan elvétve (jellemzően fél-negyed évente) közöltek híreket, de azok gyakorlatilag covid-híradónak, (elhunyt, örökre letette a billentyűjét…) vagy az évi egy-két, környékbeli találkozó kommentár nélküli képmegosztó programjának tekinthetők.

A következő “aktivitási” fokozat a rendre “Boldog karácsonyt” – “Boldog húsvétot” kívánók köre, akik ezt az “alapművet” még évente maximum kettő-négy, olykor egészen gyermeteg és helyesírási hibáktól hemzsegő cikkel egészítik ki. Az ilyen produktumok valójában inkább a közártalom mint a hobbiba tömegeket vonzó kategóriába esnek. (A józan eszű honpolgár pedig ezeket látva hangoztatja újra és újra, hogy a netre is elkelne egy külön sajtótörvény – lévén ez is egy közlési felület, amiért felelősséget kell(ene) vállalnia annak, aki az adott rettenetet elkövette…)

Mindezen fölül külön szomorú, hogy a fenti, “Boldog karácsonyt” – “Boldog húsvétot” körbe eső honlapokon az elvétve megjelenő másféle dolgozatok úgy nyolcvanöt-kilencven százaléka sem saját produktum, hanem valaminek az átvétele. Például DX hír, vagy egy máshonnét (esetleg szó szerint ellopott) cikk hivatkozás nélküli újra fazonírozása.

A saját honlappal bíró és igazán aktív, azaz legalább havonta legkevesebb kettő-három színvonalas cikket/hírt közlő klubok (és ide sorol a MRASz is) száma tragikusan csekély, lévén mindössze pár ilyet találunk az egész országban. (A méltán népszerű qrp.hu-t nem vesszük e halmazba, ahogy a kereskedelmi vállalkozásokat vagy a sokak által szeretett HamAtőr fórumot sem tekintjük szervezetnek.)

Ez a fenti összegzés azért külön rettenetes, mert korunkban nem csak elméletileg, de a gyakorlatban szinte kizárólag itt találják meg az embert az újoncok.

Dallos Laci, a MRASz elnöke volt szíves átküldeni egy statisztikát, amely a szervezet tagsági helyzetét szaldózza. E szerint a 2021-es év végén negyvenkét egyesületben hétszáztizenhat versenyző volt.

2021 év végi statisztika:

18 év alatti: 61
18-25 év: 19
aktív: 303
nyugdíjas: 174
70+ 159

Év

Egyesület

versenyző

2016

39

610

2017

36

593

2018

35

583

2019

39

658

2020

40

705

2021

42

716

Ugyancsak a szövetség berkeiből származó információk szerint a hazai amatőrizmus fénykorában, azaz az 1980-as 1990-es években úgy nyolcezer egyéni hívójel volt kiadva. Hogy ez sok volt, vagy kevés egy akkor cca tízmillió lakosú országban, döntse el ki-ki saját ízlése és értékítélete alapján saját maga.

HG5OJG Gergő volt szíves, és többféle módon lekérdezte az NMHH legfrissebb nyilvántartását. Lássuk, mi sült ki belőle: összesen 3.055 darab hívójel van benne – ebből 2.767 darab az emberhez kötött, amely szétbontva így mutat:

72 egyéni kezdő engedély
859 egyéni CEPT Novice
1.836 egyéni CEPT engedély

Másként nézve:

1.494 egyéni távíró és
1.273 egyéni nem távíró engedélyt találunk az adatbázisban.

A korábbi viszonyok ezekből a táblázatokból világlanak ki:

 

Lássuk HG5OJG Gergő további legfrissebb adatait.

Közösségi (klub, átjátszó, jeladó, etc. etc.) hívójel városonként bejegyezve (kettő és az afölötti mennyiség):

Hívójel lista városonként (egyéni és tíz darabot meghaladó mennyiség):

Közösségi engedélyekhez tartozó adófelelős engedélyei (kettő és a fölötti):

És végül a hazai rádióamatőr klubok legyűjthető (!) hívójelei:

Mára ennyi fért bele, de hamarosan érkezünk az egyéb újdonságokkal is. És közben persze ne feledjétek nézegetni közösségi oldalunkat sem.

 

Updét! Írt nekünk egy levelet HA5GY István, s arra kért, tudassuk a nagyérdeművel, mi szerint a Jánoshalma Városi Rádióklub SE sajnos megszűnt, s a HG0DQR hívójelet a DQ-RADIO SE tagsága üzemelteti.

 

73!

 

HG5OJG Gergő

és

HA5CBM Miklós

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .