Kaposvár időjárás adatok

Kaposvár – MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

Az ezred története 1961-ig nyúlik vissza, amikor megalakult a 64. gépkocsi-szállítózászlóalj Kiskunfélegyházán, és a 68. szállítózászlóalj Kaposváron. Ezt követően a zászlóaljak szervezeti átalakulásokon mentek keresztül, többek között 1970-ben ellátózászlóaljakká szerveződtek át, majd 1987-ben a kiskunfélegyházi csapat ezreddé. 1987-ben a kaposvári zászlóalj a 64. ellátóezred (Kiskunfélegyháza) alárendeltségébe került 64/2 hadrendi számmal mint szállítózászlóalj. Később a Kiskunfélegyházán állomásozó katonai szervezet ismét zászlóaljjá szerveződött és 1990-ben Kaposvárra diszlokált. Maga a 64. logisztikai ezred 1995-ben jött létre a 64. ellátózászlóalj, a 82. javítózászlóalj, a 45. Noszlopy Gáspár vezetésbiztosító zászlóalj és a 9. Jedlik Ányos rakétatechnikai század bázisán. Az alakulat 1990-ben vette fel a kiskunfélegyházi születésű Boconádi Szabó József tábornoknak, az 1848-1849-es szabadságharc hősének, a Ludovika Akadémia egyik parancsnokának a nevét.