Hódmezővásárhely időjárás adatok

Hódmezővásárhely – laktanya

A Magyar Honvédség 62. Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandár a Magyar Honvédség egyik legnagyobb szárazföldi katonai szervezete volt, amely az MH Összhaderőnemi Parancsnokság közvetlen irányítása alá tartozott. A dandárt Hódmezővásárhely helyőrségbe telepítették. A névadója Bercsényi Miklós székesi gróf. A 62. Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandár jogelődjeként 1951-ben november 1-jén alakult meg Tamásiban a 62. lövészezred. 1953. őszén a katonai felső vezetés utasítására a gyalogzászlóalj után Hódmezővásárhely helyőrségbe vezénylték át a 62. lövészezred. A többször is nevet váltott alakulatot a hadsereg szervezeti átalakítása miatt a honvédelmi miniszter 2004. szeptember 30-i hatállyal megszüntette. Jogutódként létrejött az MH 5/62. Könnyű Lövészzászlóalj a dandár volt 1. gépesített lövészzászlóaljára alapozva, valamint a volt 2. gépesített lövészzászlóalj bázisán megalakult a MH 5/3. Bercsényi Miklós Könnyű Lövészzászlóalj. Mindkét zászlóalj önálló szervezeti elemet képezett. 2007. március 1-én mindkét zászlóalj a debreceni MH 5. Bocskai István Lövészdandár alárendeltségébe tartozik, mint kötelék zászlóalj, de helyőrségük továbbra is Hódmezővásárhely.